สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

อบต.ขามป้อมลงพื้นที่Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านขามป้อม ม.2

อบต.ขามป้อมลงพื้นที่Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านขามป้อม ม.2

[ 22-01-2567 ] Hits:646

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี  2567

[ 08-01-2567 ] Hits:636

โครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้ถนนข่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี ๒๕๖๗

[ 03-01-2567 ] Hits:690

กิจกรรมรณรงค์งดการเผาตอซังข้าว และฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ณ อบต.ขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมรณรงค์งดการเผาตอซังข้าว และฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

[ 14-11-2566 ] Hits:30105

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-01-2565 ] Hits:1915

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

[ 10-01-2565 ] Hits:2971

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ